सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धमा मुलुकि देवानी संहिता २०७४ को भाग ३ पारिवारिक कानुन परिच्छेद ३ मा ब्यबस्था रहेको छ ।

नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार के कस्तो अवस्थामा सम्बन्ध विच्छेद हुन सक्दछ ?

पतिले चाहेमा कस्तो अबस्थामा सम्बन्ध विच्छेद हुन सक्दछ ?

पत्निले चाहेमा कस्तो अबस्थामा सम्बन्ध विच्छेद हुन सक्दछ ?

सम्बन्ध बिच्छेदको प्रक्रिया के हो ?

सम्बन्ध बिच्छेद हुन कति समय लाग्छ ?

Online Divorce हुन सक्छ ?

सम्पुर्ण जानकारिको उपलब्ध छ ।

बिस्त्रित जानकारि जानकारिको लागि सम्पर्कः अधिवक्ता कविराज तिमल्सीना Mobile / WhatsApp / Viber : 9851025303

Advocate Mr. Kabiraj Timalsina Corporate law Lawyer in Nepal (Call: +977 9851025303)
Specially focused on Criminal law, Corporate law, Arbitration Law, Cyber law, property law, civil law, family law, constitutional law, company law, advocacy, legal consultation and legal research, Legal documentation, contract documentation, legal representation, case file, pleading, arguing in court as per clients need.

Courts:

Lawyer in Supreme Court, High Courts, Kathmandu District Court, Lalitpur District Court, Bhaktapur District Court, Kavrepalanchok District Court, Special Court and Other District Court in Nepal as per demand.

We provide online legal consulting service worldwide.