Advocate Mr. Kabiraj Timalsina Lawyer in Nepal. 9851025303

Specially focused on Criminal law, Corporate law, Cyber law, Property law, Civil law, Family law, Constitutional law, Company law, Marriage Registration, Divorce case file / defense Advocate or Lawyer, Advocacy, legal consultation and legal research, Legal documentation, contract documentation, legal representation, case file, pleading, arguing in court as per clients need all over Nepal.

Advocate Kabiraj Timalsina

Courts:

Lawyer in Supreme Court, High Courts, Kathmandu District Court, Lalitpur District Court, Bhaktapur District Court, Kavrepalanchowk District Court, Special Court and Other District Court in Nepal as per demand.

We also provide online legal consulting service worldwide.(Call: +977 9851025303 WhatsApp/Viber/Imo : Available )

 Documentation and Draft:
Legal documents and drafts are made according to the needs of companies, organizations or individuals.

Legal Service:
We provide case writing, registration, Arbitration or Arbitrator, defense, argument, advocacy and other mandatory services in court proceedings. Especially provide in criminal, corporate, Divorce, civil, family, property and cyber cases etc.

Legal Counsel:
companies, organizations and individuals are provided with legal advice according to their needs. Online divorce legal consultation and other segments of online legal consultation are available.

कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुदैन :

कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुदैन त्यसैले सामान्य देखि जघन्य प्रक्रितिसम्मका कसुरहरु जस्तै जबरजस्ती करणीको कसुरमा हुने सजाय, लागु ‌‌औषध तथा लागु ‌‌औषध सेवन सम्बन्धी कसुरमा हुने सजाय, कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी कसुरमा हुने सजाय, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र ठगी सम्बन्धी कसुरमा हुने सजाय, , अपहरण शरीर बन्धक र जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसुरमा हुने सजाय, अंशसहित सम्बन्ध विच्छेदका बारेमा कानुनी व्यवस्था, बैंकिङ्ग कसुरमा हुने सजाय, चेक अनादर सम्बन्धी कसुरमा हुने सजाय, जालसाजी , लिखत सम्वन्धी कसुर सम्बन्धी कसुरमा हुने सजाय

यसैगारि, मानाचामल, अंश चलन, चोरी सम्बन्धी कसुरमा हुने सजाय, अभद्र व्यवहार गरेको, ठगी, ज्यान मार्ने उद्योग गर्भ पतन सम्बन्धी कसुरमा हुने सजाय, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार सम्बन्धी कसुरमा हुने सजाय, गाली बेइज्जतीमा हुने सजाय, लेनदेन, सवारी अङ्गभङ्ग सम्बन्धी कसुरमा हुने सजाय, घरेलु हिंसा सम्बन्धी कसुरमा हुने सजाय लगायतका कसुरहरुका साथै थुनछेक, पुर्पक्ष, धरौटि र तारेख संबन्धी कानुनी प्रावधानको बारेमा हरेक व्यक्तिले जानकारि राख्नु पर्दछ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *