What is Pre-Trail Advocacy ? थुनछेक भनेको के ? कसरि प्रतिरक्षा गर्ने ?

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को परिच्छेद ७ मा थुनछेक, धरौट तथा जमानत संबन्धमा व्यवस्था गरिएको छ। ऐनको दफा ६७ मा कुनै कसुरको अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने बिश्वास गर्ने कुनै मनासिव आधार भएमा (Prima Facie) अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई कारण खुलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने छ।

” आरोपि अदालतमा फर्केर आओस र मुद्दालाई किनारा गर्न सहयोग गरोस भन्ने अदालतले अपेक्षा गरेको हुन्छ। “

Advocate / Lawyer Nepal
Advocate: Kabiraj Timalsina

साधारणतया थुनछेक ( Pre-Trail ) को आदेश अभियोग-पत्रको बिश्लेषणको आधारमा नै हुने गर्दछ । अभियोजन पक्षले लगाएको आरोप र पेस गरेको प्रमाण तथा बयान समेतलाई आधार मानेर निर्णय हुने हुनाले यसमा अभियोग-पत्रको बिश्लेषणको बिशेष महत्व रहेको हुन्छ त्यसैले थुनछेकको बहसमा कानुन व्यवसायिले गर्ने विश्लेषणात्मक बहस नै थुनछेक आदेशको आधार हुने गर्दछ । “Based on the first impression: accepted as correct until proved otherwise.”

सामान्य मानविय कमजोरी हरेक व्यक्तिमा रहेको हुन्छ । भनिन्छ हरेक मुद्दालाई गहन रुपले अद्ध्ययन गर्ने हो भने दुबै पक्षलाई राहतको सम्भावना बराबरि नै हुन्छ । जसरि कुनै कसुरदारले कसुर गर्दा नचाहेर पनि कुनै न कुनै प्रमाण छोडेको हुन्छ त्यसैगरि अभियोजन पक्षबाट नचाहंदा नचाहंदै पनि कुनै न कुनै कमजोरि भएको हुनसक्छ । त्यसैले घटनाको तथ्य , बिषय वस्तु , अभियोग , प्रमाण र कानुनको सहि र गहन अद्ध्ययन र बिश्लेषण भयो भने कुनै पनि अभियुक्तले आफुले नगरेको कसुर वापत कुनै सजाय भोग्नु पर्दैन।

थप सल्लाह र सुझावको लागि अधिवक्ताः कविराज तिमल्सीना (९८५१०२५३०३)

WhatsApp/Viber/Imo : Available

Lawyer And Legal Service in Nepal

Advocate Mr. Kabiraj Timalsina Lawyer in Nepal.
Specially focused on Criminal law, Corporate law, Cyber law, Property law, Civil law, Family law, Constitutional law, Company law, Marriage Registration, Divorce case file / defense , Pre -Trail / Advocacy, legal consultation and legal research, Legal documentation, contract documentation, legal representation, case file, pleading, arguing in court as per clients need.

Courts:

Lawyer in Supreme Court, High Courts, Kathmandu District Court, Lalitpur District Court, Bhaktapur District Court, Kavrepalanchowk District Court, Special Court and Other District Court in Nepal as per demand.

We also provide online legal consulting service worldwide.

(Call: +977 9851025303 WhatsApp/Viber/Imo : Available )