What is Warishnama or Adhikrit Warishnama ? वारिसनामा र अधिकृत वारिसनामा भनेको के हो ?

What is Wareshnama or Adhikrit Wareshnama वारिसनामा र अधिकृत वारेसनामा भनेको के हो ? यसको आवश्यकता किन पर्दछ र यो कसरि दिन र लिन सकिन्छ ? कसारि तयार गर्ने ? भन्ने सम्बन्धंमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को परिच्छेद १३ मा र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को परिच्छेद ८९ मा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । बिस्त्रित जानकारि, सहयोग र सल्लाह चाहिएमा सम्पर्क गर्न सक्नु हुन्छ । ९८५१०२५३०३

Lawyer in Nepal
Advocate: Kabiraj Timalsina

Lawyer And Legal Service in Nepal

Advocate Mr. Kabiraj Timalsina Lawyer in Nepal.
Specially focused on Criminal law, Corporate law, Cyber law, Property law, Civil law, Family law, Constitutional law, Company law, Marriage Registration, Divorce case file / defense , Advocacy, legal consultation and legal research, Legal documentation, contract documentation, legal representation, case file, pleading, arguing in court as per clients need.

Courts:

Lawyer in Supreme Court, High Courts, Kathmandu District Court, Lalitpur District Court, Bhaktapur District Court, Kavrepalanchowk District Court, Special Court and Other District Court in Nepal as per demand.

We also provide online legal consulting service worldwide.

(Call: +977 9851025303 WhatsApp/Viber/Imo : Available )